Wie kan een projectvoorstel definitief indienen?

Zowel de organisatieverantwoordelijke als de ESF-verantwoordelijke kunnen een projectvoorstel definitief indienen. Eens het definitief is ingediend, zal de status van het projectvoorstel wijzigen van 'in opmaak' naar 'ingediend'.

Na het indienen van het projectvoorstel dient u het voorstel af te printen en samen met de bijlagen op te sturen naar het ESF-Agentschap. Op de uitprint zal u eveneens de status 'ingediend' van het projectvoorstel terugvinden.