Kunnen we met meerdere personen op hetzelfde moment aan hetzelfde projectvoorstel werken?

Wij raden deze werkwijze ten zeerste af, het is immers mogelijk dat jullie op hetzelfde moment ook dezelfde vraag bewerken. De persoon die het laatste bewaart overschrijft de gegevens.