Ik kan (nog) geen rapport aanmaken. Hoe komt dit?

Als u geen rapport kan aanmaken, kan dit verschillende redenen hebben:
-Het project is nog niet in uitvoering (het contract is nog niet door beide partijen getekend)
-Er is voor de betreffende rapportperiode reeds een rapport opgemaakt
-Er is voor de vorige rapportperiode nog geen rapport opgemaakt