Kunnen personen verwijderd worden ?

Personen kunnen niet effectief verwijderd worden - door het 'verwijderen' van een persoon door de organisatieverantwoordelijke of ESF-verantwoordelijke wordt een persoon op niet-actief gezet.
De historiek van informatie gekoppeld aan deze persoon wordt bijgehouden.
Een niet-actieve persoon kan zich niet meer aanmelden in de toepassing.
Indien de persoon toch terug actief moet worden, kan dit enkel door het ESF-agentschap. In dat geval dient u contact op te nemen met de administratieve dienst van het ESF-Agentschap (onthaalESF@esf.vlaanderen.be of tel 02/546 22 11).