Met welk adres moet een persoon zich registreren?

Met het adres waaronder hij bekend wil zijn voor het ESF.
Logischerwijze wordt hier zijn werkadres ingegeven.