Welke rollen kan ik toewijzen aan een persoon in de organisatie?

Er kunnen volgende rollen toebedeeld worden aan een persoon.
- organisatieverantwoordelijke : is de juridische verantwoordelijke
- ESF verantwoordelijke : is een projectverantwoordelijke voor ESF
- gebruiker: medewerker

De organisatie- en ESF verantwoordelijke hebben dezelfde rechten in de applicatie: toevoegen personen, rollen wijzigen, kwaliteitspapers indienen, projectvoorstellen indienen, rapporten indienen en ondertekenen.
Maar, enkel de organisatieverantwoordelijke kan andere personen in de organisatie op niet-actief plaatsen.
Een gebruiker kan wijzigingen in projectvoorstellen en kwaliteitspapers inbrengen maar niets officieel indienen - noch wijzigingen aanbrengen in de organisatie.

Na registratie van een organisatieverantwoordelijke kan deze de andere personen toevoegen. De rollen kunnen later nog gewijzigd worden.

Er moet altijd een organisatieverantwoordelijke aanwezig zijn in de organisatie.
Bijgevolg kan die niet verwijderd worden tenzij men een ander persoon in de organisatie organisatieverantwoordelijke maakt. De oorspronkelijke organisatieverantwoordelijke zal dan de rol 'ESF verantwoordelijke' krijgen.
Er kunnen meerdere ESF verantwoordelijken in de organisatie aanwezig zijn.