Het registreren van mijn organisatie lukt niet. Wat moet ik doen?

Wanneer u uw eigen organisatie niet kan registreren omwille van:
    - technische redenen (algemene fout)
    - buitenlandse onderneming
    - uitzonderlijke gevallen waarbij niemand in de organisatie over een federaal token of een Eid beschikt
    - bij registratie van meerdere eenmansorganisaties
kan het ESF-agentschap de registratie van de organisatie in uw plaats doen.
Gelieve hiervoor de gegevens in bijlage te bezorgen aan esfsupport@esf.vlaanderen.be
Bijlagen