Kan ik de adresgegevens van mijn organisatie wijzigen, als mijn vestigingsnummer geen correcte gegevens oplevert ?

De adresgegevens van uw organisatie worden overgenomen uit de Kruispuntbank.

De toepassing maakt gebruik van een kopie van de Kruispuntbankgegevens. Deze kopie gebeurt periodisch, vandaar dat na de aanpassing in de Kruispuntbank, het nog een tiental dagen duurt vooraleer de aanpassing in de toepassing zichtbaar is.

Indien er dus wijzigingen in de naam en adresgegevens moeten gebeuren, moet u dit melden aan de Kruispuntbank.
Neem een kopie van alle vereiste bewijsstukken, beantwoord alle vragen die op uw onderneming van toepassing zijn, stuur het ingevulde en ondertekende formulier naar:

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Beheersdienst Kruispuntbank van Ondernemingen
Public Search
Leuvenseweg 44
1000 Brussel

Uw aanvraag wordt onderzocht en de aanpassingen ingevoerd als aan de vereiste voorwaarden is voldaan.