Moeten promotoren i.k.v. ESF-tender (VDAB) of i.k.v. DBO ook registreren in de ESF-applicatie en de kwaliteitsopstap voldoen?

Ja.