Wie heeft een ondernemingsnummer of vestigingsnummer nodig?

'Ondernemingen' in ruime zin of 'economische of sociale actoren die op het Belgische grondgebied ondernemen', hebben een ondernemingsnummer nodig. Concreet gaat het over o.a. NV's, BVBA's, vzw's, provincies, gemeenten, OCMW's, intercommunales, overheidsdiensten...

Een vestigingsnummer is gekoppeld aan een vestigingseenheid van een 'onderneming'. Een vestigingseenheid is een onderneming of een deel ervan (bijvoorbeeld productie-eenheid, een werkplaats, een fabriek, een winkel, een verkooppunt, een kantoor...) gelegen op een vaste geografische bepaalde plaats en identificeerbaar aan de hand van een adres. Op of vanuit die plaats wordt (worden) 1 (of meerdere) activiteit(en) op hoofdzakelijk of bijkomende wijze uitgeoefend voor rekening van een zelfde onderneming. Een uniek adres kan slechts over 1 vestigingsnummer beschikken. De RSZ-rapportering verloopt op basis van het vestigingsnummer.