Wat zijn ondernemingsnummers en vestigingsnummers?

Ondernemings- en vestigingsnummers zijn unieke identificatiesleutels voor respectievelijk organisaties en hun vestigingen, die gebruikt worden bij elektronische informatie-uitwisseling van gegevens tussen organisaties en hun vestigingen, tussen overheidsdiensten onderling, tussen overheidsdiensten en organisaties, tussen organisaties onderling.

Ondernemings- en vestigingsnummers zijn te raadplegen in de Kruispuntbank van Ondernemingen (zie http://kbo-bce-ps.mineco.fgov.be/ps/kbops/kbosearch.jsp?lang=nl&dest=ST ).

Bepaalde organisaties zoals ocmw's en gemeenten kunnen hier niet opgevraagd worden. In het geval de onderneming niet terug gevonden wordt bij de raadpleging in de Kruispuntbank dient de promotor contact op te nemen met de administratieve dienst van het ESF-Agentschap (onthaalESF@esf.vlaanderen.be of tel 02/546 22 11).