Waar is de materie ivm ondernemingsnummer en vestigingsnummer juridisch geregeld?

De materie ivm ondernemings- en vestigingsnummer is geregeld in de wet van 16 januari 2003 mbt de oprichting van de Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen, gepubliceerd in het B.S. op 5 februari 2003.