Wat heb ik nodig om aan te melden in de applicatie?

Als gebruiker van de toepassing dient u een federaal token burger of een elektronische identiteitskaart (Eid) te bezitten.