Waarom is een Eid (electronische identiteitskaart) of federaal token nodig?

De nieuwe ESF-toepassing beantwoordt aan de hoogste beveiligingsvereisten op gebied van toegangscontrole.
Hierbij wordt ingespeeld op de behoeften die e-government stelt. Zo werd geopteerd voor een toegangscontrole op basis van federal token of electronische identiteitskaart.
Zoals met elke beveiliging is het echt verboden uw federaal token of Eid uit te lenen aan een collega zodat deze bepaalde activiteiten kan uitvoeren in de toepassing.

Alle activiteiten in de toepassing worden gelogd, zodat op elk ogenblik kan gezien worden welke gebruiker een activiteit heeft uitgevoerd. Ook als u iemand anders met uw token laat werken, bent u in de toepassing gelogd als gebruiker.