Wat heb ik nodig om een persoon te registreren?

Als gebruiker van de toepassing dient u een federaal token burger of een Elektronische Identiteitskaart (Eid) te bezitten.