Hoe kan ik gender integreren in mijn ESF-project?

Alle Vlaamse ESF-projecten zijn verplicht gender te integreren in hun werking. Maar hoe begin je daaraan?

Wat is gender? De term ‘gender’ verwijst naar de verschillen tussen mannen en vrouwen die niet aangeboren zijn, maar integendeel sociaal geconstrueerd en die verschillen van cultuur tot cultuur. Gendergelijkheid en genderbalans betekenen het streven naar ‘evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op alle niveaus en in alle afdelingen van een organisatie of een bedrijf’.

Genderbalans is goed voor elke organisatie of bedrijf. Bedrijven en organisaties die een beleid voeren van gendergelijkheid en genderbalans ondervinden dat dit een positief effect heeft op het aantrekken en behouden van talent, dat gemengde teams beter presteren, dat het innovatief vermogen toeneemt, dat er een grotere kennis ontstaat van de markt en van de klanten en dat de financiële resultaten verbeteren.

Toch stelt het ESF vast dat de voordelen van het samenwerken van mannen én vrouwen onvoldoende gekend zijn. Stereotypen (bijvoorbeeld vrouwen in vrouwenberoepen, mannen in mannenberoepen: de manager en zijn secretaresse), het glazen plafond (of het labyrint) voor vrouwen, de dubbele belasting van vrouwen (combinatie werk en gezin) en een gebrek aan roldoorbrekende voorbeelden staan gendergelijkheid in de weg.

Gendermainstreaming : ‘horizontaal’ doorheen elk ESF-project Gendermainstreaming is nog zo’n moeilijke term. Kort gezegd betekent gendermainstreaming het integreren van gendergelijkheid in het dagelijks beleid. Bij elke beslissing moet worden nagegaan of ze rekening houdt met de verschillen tussen mannen en vrouwen of met het effect ervan op mannen en vrouwen. Het ESF heeft een grote rol te spelen inzake gendermainstreaming. Binnen het Vlaamse ESF-programma is gender een ‘horizontaal criterium’. Dit betekent in de praktijk dat elke organisatie die een projectvoorstel indient, moet toelichten op welke manier ze rekening houdt met genderaspecten. Het ESF zal dit bij de beoordeling van elk project dan ook evalueren.

Waar moet je dan als ESF-promotor op letten bij het indienen van een projectaanvraag? Je vertrekt vanuit een doelstelling rond gender: wat wil je bereiken, rekening houdend met jouw missie en visie en met de activiteit en de sector waarin je actief bent? Op basis van een vergelijkende analyse van de situatie van vrouwen en mannen breng je mogelijke onevenwichten binnen je organisatie of bedrijf in kaart. Vervolgens vraag je je kritisch af welke maatregelen deze onevenwichten weg kunnen werken. Je geeft concreet aan wat dit betekent voor je ESF-project, dat door en binnen je organisatie of bedrijf loopt. In welke mate kan je project bijdragen tot het realiseren van een betere genderbalans in je organisatie of bedrijf? Wat betekent je project concreet voor de vrouwen en mannen in je organisatie of bedrijf?

Hoe communiceer je genderneutraal?Om met je communicatie zowel mannen als vrouwen aan te spreken, moet je letten op de taal, de inhoud en het beeldmateriaal. Zo vermijd je zo veel mogelijk ‘hij’ en ‘zij’ in je teksten. Verder is het voor vrouwen interessant dat er naast zuiver technische aspecten ook meer mensgerichte kenmerken aan bod komen. Bij de selectie van beelden vermijd je bijvoorbeeld best alleen mannen of alleen vrouwen te tonen. Een evenwichtige communicatie zal zorgen voor een evenwichtig samengesteld publiek.

Laat je bijstaan door het ESF! Heb je nog vragen of wens je advies over gendermainstreaming? Binnen de afdeling ESF staan hiervoor medewerkers tot jouw dienst. Zij vertellen je graag hoe je de genderdimensie opneemt binnen je project. Het ESF heeft hiervoor een groot aantal praktische instrumenten laten ontwikkelen, die tot je dienst staan. Je vindt alle info op onze website www. esf-vlaanderen.be

Meer en meer organisaties en bedrijven ondervinden dagelijks de toegevoegde waarde van een betere genderbalans. Klaar om ook slagvaardiger te worden door het inzetten van de talenten van vrouwen én mannen?

Meer info: Annemie Roets, stafmedewerker Gelijke Kansen M/V , +32 (0) 472 59 41 08 annemie.roets@vlaanderen.be


Bijlagen