Welk zijn de nieuwe criteria voor wachtwoord federale tokens?

Door een procedureaanpassing binnen de Federale overheid wijzigden de wachtwoordvereisten voor federale tokens:

Voortaan dienen de wachtwoorden aan 5 criteria te voldaan:

•Minstens 8 karakters lang

•Een hoofdletter bevatten

•Een kleine letter bevatten

•Een cijfer bevatten

•Een speciaal teken (!, $, #, %, -, *, _ ) bevatten

Indien uw huidig wachtwoord niet aan de vereisten voldoet, zal deze niet meer werken.

De enige optie is om uw wachtwoord te resetten via eID. Indien u uw pincode van de eID niet meer kent, kan u de Federale overheid vragen om u deze via de post te bezorgen via de website http://www.ibz.rrn.fgov.be/index.php?id=2757&L=1.