Kunnen de gegevens van de begunstigde voor een project altijd gewijzigd worden ?

Inderdaad, de begunstigde kan gedurende de volledige looptijd van het project aangepast worden. Dit moet bij elk project aangepast worden.

Via het tabblad 'Projectbeheer' komt u terecht bij het projectvoorstel. Onder het tabblad Begunstigde kan u de gevraagde gegevens wijzigen.