Wat wordt bedoeld met reservering?

Een reservering betekent dat de promotor zal moeten aangeven welk budget hij denkt nodig te hebben voor toekomstige projecten in de projectencyclus.

Het reserveringsbedrag is een door de promotor gemaakt budgetraming per project. Deze bedragen zijn louter indicatief.