Wat wordt bedoeld met 'overdracht project'?

Het ESF-agentschap heeft de mogelijkheid om een project over te dragen naar:
-een andere organisatie
-een andere promotor (in de context van de persoon binnen de organisatie die het project heeft aangemaakt)
-naar een andere (bestaande) projectencyclus of naar een nieuwe projectencyclus.

Dit komt bijvoorbeeld voor als een project lopende is op een onderneming waar de adresgegevens niet correct zijn.

Hiervoor moet de oproepbeheerder gevraagd worden om het project over te dragen naar de nieuwe onderneming.
De promotor moet de medewerkers opnieuw registreren bij de nieuwe onderneming.